Adatvédelmi tájékoztató

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓKNAK,

2. REGISZTRÁLT MEGRENDELŐKNEK,

3. NEM REGISZTRÁLT MEGRENDELŐKNEK

 

Adatkezelő:

Vass Krisztina e.v.

Weboldal:

www.tunderkertje.hu

Érintettek köre:

Regisztrált Felhasználók,

Regisztrált Megrendelők,

Nem Regisztrált Megrendelők

 

Hatályos: 2018. május 25. napjától

 

Vass Krisztina e.v.

www.tunderkertje.hu

 

„Nézz mélyen, mélyen a természetbe; és mindent jobban meg fogsz érteni.”

2

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Vass Krisztina e.v. mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket...

I. ...az Érintett hozzájáruló nyilatkozatáról 3

II. ...az Adatkezelő adatairól 4

III. ...Vass Krisztina e.v. által kezelt személyes adatok köréről , az adatkezelés céljáról,

az adatkezelés jogalapjáról , az adatkezelés időtartamáról 4

IV. ....a z Érintettek jogairól 18

V. ....a z Érintettek személyes adatait megismerők köréről 26

VI. ...az alábbi egyéb rendelkezésekről 28

 

1. számú melléklet: Érintett hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez 30

 

3

Vass Krisztinae.v ., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket...

I.

...az Érintett hozzájáruló nyilatkozatáról:

A) Regisztrált Felhasználók

1. Vass Krisztina e.v ., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy jelen

Adatkezelési Tájékoztató 1. Számú Melléklete az Érintett Hozzájáruló Nyilatkozat,

melynek aláírásával és a Vass Krisztina e.v ., mint Adatkezelő részére történő

visszaküldésével az Érintett önkéntes, konkrét, az alábbiakban kifejtettek szerint

megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a jelen Adatkezelési

Tájékoztató III.A.3. pontjában meghatározott személyes adatai kezeléséhez, tudomásul

véve a jelen Adatkezelési Tájékoztató III.1-III.3. és a III.A.1. pontjában foglaltakat.

2. Vass Krisztina e.v ., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az

Érintett ezen Hozzájáruló Nyilatkozata nem terjed ki a hírlevél küldés elfogadására,

továbbá a cookie tájékoztató elfogadására, melyekről az Érintettek külön jogosultak

nyilatkozataikat megtenni.

3. Vass Krisztina e.v ., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az

Érintett Hozzájáruló Nyilatkozat aláírása feltétele az Érintett személyes adatai

kezelésének, figyelemmel arra, hogy az Érintett személyes adatai kezelésének

kizárólagos jogalapja az Érintett hozzájárulása.

B) Regisztrált Megrendelők

1. Vass Krisztina e.v ., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy jelen

Adatkezelési Tájékoztató 1. Számú Melléklete az Érintett Hozzájáruló Nyilatkozat,

melynek aláírásával és Vass Krisztina e.v .,., mint Adatkezelő részére történő

visszaküldésével az Érintett önkéntes, konkrét, az alábbiakban kifejtettek szerint

megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a jelen Adatkezelési

Tájékoztató III.B.3. pontjában meghatározott személyes adatai kezeléséhez, tudomásul

véve a jelen Adatkezelési Tájékoztató III.1-III.3. és a III.B.1. pontjában foglaltakat.

2.Vass Krisztina e.v ., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az

Érintett ezen Hozzájáruló Nyilatkozata nem terjed ki a hírlevél küldés elfogadására,

továbbá a cookie tájékoztató elfogadására, melyekről az Érintettek külön jogosultak

nyilatkozataikat megtenni.

3.Vass Krisztina e.v ., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az

Érintett Hozzájáruló Nyilatkozat aláírása nem feltétele az Érintett személyes adatai

kezelésének, figyelemmel arra, hogy az Érintett személyes adatai kezelésének nem

kizárólagos jogalapja az Érintett hozzájárulása.

4

C) Nem regisztrált Megrendelők

1.Vass Krisztina e.v ., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy jelen

Adatkezelési Tájékoztató 1. Számú Melléklete az Érintett Hozzájáruló Nyilatkozat,

melynek aláírásával és Vass Krisztina e.v ., mint Adatkezelő részére történő

visszaküldésével az Érintett önkéntes, konkrét, az alábbiakban kifejtettek szerint

megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a jelen Adatkezelési

Tájékoztató III.C.3. pontjában meghatározott személyes adatai kezeléséhez, tudomásul

véve a jelen Adatkezelési Tájékoztató III.1-III.3. és a III.C.1. pontjában foglaltak at.

2. Vass Krisztina e.v ., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az

Érintett ezen Hozzájáruló Nyilatkozata nem terjed ki a hírlevél küldés elfogadására,

továbbá a cookie tájékoztató elfogadására, melyekről az Érintettek külön jogosultak

nyilatkozataikat megtenni.

3. Vass Krisztina e.v ., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az

Érintett Hozzájáruló Nyilatkozat aláírása nem feltétele az Érintett személyes adatai

kezelésének, figyelemmel arra, hogy az Érintett személyes adatai kezelésének nem

kizárólagos jogalapja az Érintett hozzájárulása.

II.

...az Adatkezelő adatairól:

1. Cégnév:Vass Krisztina e.v .,

2. Cég rövidített neve: Vass Krisztina e.v .,

3. Székhely: 1239 Budapest, Taling u. 9.

4. Nyilvántartási szám: 57492423

5. Adószám: 77066204-1-43

6. Bankszámlaszám: 11720018-22007380 (OTP Bank)

7. Üzletvezetésre jogosult: Vass Krisztina e.v .,

8. Elektronikus cím: tunderkertje@gma il.com

III.

 

...a Vass Krisztina e.v. által kezelt személyes adatok köréről,

az adatkezelés céljáról,

az adatkezelés jogalapjáról,

az adatkezelés időtartamáról:

1. Vass Krisztina e.v ., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a

www.tunderkertje.hu webáruházban a vásárlás történhet regisztrációval, illetve

regisztráció nélkül.

1) Regisztrációval: A regisztráció során az Érintett köteles megadni a nevét, az e -mail

címét és a jelszavát, mellyel létrehozza saját felhasználói fiókját. Ezt követően,

amennyiben meg kívánja vásárolni a Vass Krisztina e.v ., valamely termékét úgy

köteles megadni az ehhez szükséges további adatait: telefonszámát, szállítási címét

(amennyiben az eltérő számlázási címét), adószámát/adóazonosító jelét.

 

5

Amennyiben az Érintett a továbbiakban is szeretne terméket vásárolni úgy már csupán

a vásárolni kívánt terméket kell kiválasztania annak darabszámával, továbbá meg kell

jelölnie, hogy milyen módon kívánja átvenni a terméket, és hogyan kíván fizetni.

2) Regisztráció nélkül: Amennyiben az Érintett regisztráció nélkül kíván terméket

vásárolni a www.tunderkertje.hu webáruházban úgy minden egyes vásárlásnál

valamennyi személyes adatát, és a termék megrendelésével, az átvétel és a fizetési

módjával kapcsolatos valamennyi adatot meg kell adnia: nevét, e-mail címét,

telefonszámát, szállítási címét (amennyiben az eltérő számlázási címét),

adószámát/adóazonosító jelét, ki kell választania a vásárolni kívánt termét annak

darabszámával, továbbá meg kell jelölnie, hogy milyen módon kívánja átvenni a

terméket, és hogyan kíván fizetni.

2. Vass Krisztina e.v mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy mind a

regisztrált Felhasználóknak, mind a nem regisztrált Felhasználóknak lehetőségük van

feliratkozni a www.tunderkertje.hu hírleveleire nevük és e-mail címük megadásával.

1) Regisztrációval: A regisztrált Felhasználó feliratkozhat a hírlevélre a regisztráció

során, vagy azt követően bármikor a www.tunderkertje.hu weboldal főoldalán.

2) Regisztráció nélkül: A nem regisztrált Felhasználó bármikor feliratkozhat a hírlevélre

a www.tunderkertje.hu weboldal főoldalán.

A) REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK

1. A III.1-III-3. pontban foglaltak értelmében a Vass Krisztina e.v mint Adatkezelő

tájékoztatja az Érintetteket, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató III.A.3. pontjában

meghatározott adatok szolgáltatása a www.tunderkertje.hu weboldalon történő

regisztráció feltétele. Az Érintett ebben az esetben köteles ezeket a személyes adatokat

megadni, az adatszolgáltatás elmaradásának a következménye ugyanis, hogy ezen

személyes adatok nélkül az Érintett nem tud regisztrálni a www.tunderkertje.hu

weboldalon.

2. Vass Krisztina e.v mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Érintett

felelős azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Vass Krisztina e.v

mint Adatkezelő az Érintett által megadott adatok valódiságát csak annyiban

ellenőrzi, amennyiben arra a közhiteles nyilvántartásokba való betekintési jogosultsága

alapján lehetősége van.

3. Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő az Érintett alábbi személyes adatait kezeli:

1. Érintett neve:

a) adatkezelés célja:

1. Érintett azonosítása

2. Érintett regisztrálása a www.tunderkertje.hu weboldalon, és ezáltal a

Felhasználó Felhasználói fiókjának a létrehozása

3. Érintett részére hírlevél küldése –amennyiben az Érintett feliratkozott a

Hírlevélre

b) adatkezelés jogalapja:

6

1. regisztrációt és a Felhasználói fiók létrehozását megelőzően az Érintett

kérésére történő lépések megtételéhez szükséges: így ahhoz, hogy az

Érintett a www.tunderkertje.hu weboldalon regisztráljon és létrehozza

saját Felhasználói fiókját

2. Vass Krisztina e.v-ra, mint Adatkezelőre vonatkozó a gazdasági

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi

XLVIII. törvény 6.§. (5) bekezdése szerinti jogi kötelezettség, mely szerint

a reklám küldésére vonatkozóan hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek

személyes adatairól nyilvántartást kell vezetni – amennyiben az Érintett

feliratkozott a Hírlevélre.

3. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájárul ó nyilatkozatot

aláírta és azt a Vass Krisztina e.v mint Adatkezelő részére megküldte

c) adatkezelés időtartalma: Felhasználói fiók törlését követő 5 éves elévülési idő

elteltéig

2. Érintett e-mail címe

a) adatkezelés célja:

1. Érintett azonosítása

2. Érintett regisztrálása a www.tunderkertje.hu weboldalon, és ezáltal a

Felhasználó Felhasználói fiókjának a létrehozása

3. Érintett részére hírlevél küldése amennyiben az Érintett feliratkozott a

Hírlevélre

b) adatkezelés jogalapja:

1. regisztrációt és a Felhasználói fiók létrehozását megelőzően az Érintett

kérésére történő lépések megtételéhez szükséges: így ahhoz, hogy az Érintett

a www.tunderkertje.hu weboldalon regisztráljon és létrehozza saját

Felhasználói fiókját

2. Vass Krisztina e.v, mint Adatkezelőre vonatkozó a gazdasági

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.

törvény 6.§. (5) bekezdése szerinti jogi kötelezettség, mely szerint a reklám

küldésére vonatkozóan hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes

adatairól nyilvántartást kell vezetni amennyiben az Érintett feliratkozott a

Hírlevélre

3. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot

aláírta és azt a Vass Krisztina e.v mint Adatkezelő részére megküldte

c) adatkezelés időtartalma: Felhasználói fiók törlését követő 5 éves elévülési idő

elteltéig

3. Jelszó

a) adatkezelés célja:

1. Érintett azonosítása

2. Érintett regisztrálása a www.tunderkertje.hu weboldalon, és ezáltal a

Felhasználó Felhasználói fiókjának a létrehozása

3. Felhasználói fióknak az adatvédelmi biztonsága

7

b) adatkezelés jogalapja:

1. regisztrációt és a Felhasználói fiók létrehozás át megelőzően az Érintett

kérésére történő lépések megtételéhez szükséges: így ahhoz, hogy az

Érintett a www.tunderkertje.hu weboldalon regisztráljon és létrehozza

saját Felhasználói fiókját.

 

2. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot

aláírta és aztVass Krisztina e.v mint Adatkezelő részére megküldte

c) adatkezelés időtartalma: Felhasználói fiók törlését követő 5 éves elévülési idő

elteltéig

 

4.Vass Krisztina e.v mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a III.A. 3.

pontban meghatározott személyes adatokat kizárólag elektronikus úton kezeli.

 

B) REGISZTRÁLT MEGRENDELŐK

1. A III.1-III.3. pontban foglaltak érelmében a Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő

tájékoztatja az Érintetteket, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató III.B.3. pontjában

meghatározott adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, a

szerződéses jogviszony fennmaradásának a feltétele, és ezáltal a megrendelés

teljesítésének a feltétele. Az Érintett köteles ezeket a személyes adatokat megadni, az

adatszolgáltatás elmaradásának a következménye ugyanis, hogy ezen személyes adatok

nélkül a Vass Krisztina e.v  és az Érintetett közötti szerződéses jogviszony nem

jön létre, illetve a már létrejött szerződéses jogviszony megszűnik.

 

2. Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Érintett

felelős azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Vass Krisztina e.v

, mint Adatkezelő az Érintett által megadott adatok valódiságát csak annyiban

ellenőrzi, amennyiben arra a közhiteles nyilvántartásokba való betekintési jogosultsága

alapján lehetősége van.

3. Vass Krisztina e.v mint Adatkezelő az Érintett alábbi személyes adatait kezeli:

1. Érintett neve

a) adatkezelés célja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintett azonosítása

2. Érintettel való kapcsolattartás

3. Érintettel a szerződés megkötése

4. Érintett részére az általa megrendelt termék szállítása

5. Érintett részére hírlevél küldése –amennyiben az Érintett feliratkozott a

Hírlevélre

6. Érintett részére számla kibocsátása

7. Érintett részére kibocsátott számla megőrzése

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

2. Érintett részére kibocsátott számla megőrzése

b) adatkezelés jogalapja:

 

8

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

2. Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6:123.§. (1) bekezdése

3. Vass Krisztina e.v ra, mint Adatkezelőre vonatkozó a gazdasági

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi

XLVIII. törvény 6.§. (5) bekezdése szerinti jogi kötelezettség, mely

szerint a reklám küldésére vonatkozóan hozzájáruló nyilatkozatot tevő

személyek személyes adatairól nyilvántartást kell vezetni , amennyiben

az Érintett feliratkozott a Hírlevélre

4. Vass Krisztina e.v. ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános

fogalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§. (1) bekezdése és a

169.§. e) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mely szerint az

adóalany köteles számla kibocsátására, melynek kötelez ő tartalmi eleme

a szolgáltatást igénybevevő neve

5. Vass Krisztina e.v ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről

szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség,

mely szerint a számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

6. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló

nyilatkozatot aláírta és azt a Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő

részére megküldte

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

2. Vass Krisztina e.v ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről

szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség:

számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

 

c) adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves

elévülési idő elteltéig, azzal, hogy a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C.

törvény 169.§. (1) bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából

legalább 8 évig meg kell őrizni.

2. Érintett telefonszáma

a) adatkezelés célja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintettel való kapcsolattartás

2. Érintettel a szerződés megkötése

3. Érintett részére az általa megrendelt termék szállítása

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

b) adatkezelés jogalapja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

2. Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6:123.§. (1) bekezdése

3. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló

nyilatkozatot aláírta és azt a Vass István Zoltán e.v mint Adatkezelő

részére megküldte

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

 

9

1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

c) adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves

elévülési idő elteltéig.

3. Érintett e-mail címe

a) adatkezelés célja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintett azonosítása

2. Érintettel való kapcsolattartás

3. Érintettel a szerződés megkötése

4. Érintett részére az általa megrendelt termék szállítása

5. Érintett Felhasználói fiókjának a használata

6. Érintett részére hírlevél küldése, amennyiben az Érintett feliratkozott a

Hírlevélre

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

b) adatkezelés jogalapja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. megrendelést megelőzően az Érintett kérésére történő lépések

megtételéhez szükséges: így ahhoz, hogy az Érintett a

www.tunderkertje.hu weboldalon meg tudja tekinteni a Vass Krisztina e.v kínálatát

2. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

3. Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6:123.§. (1) bekezdése

4. Vass Krisztina e.v ra, mint Adatkezelőre vonatkozó a gazdasági

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi

XLVIII. törvény 6.§. (5) bekezdése szerinti jogi kötelezettség, mely

szerint a reklám küldésére vonatkozóan hozzájáruló nyilatkozatot tevő

személyek személyes adatairól nyilvántartást kell vezetni amennyiben az

Érintett feliratkozott a Hírlevélre

5. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló

nyilatkozatot aláírta és azt a Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő

részére megküldte

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

c) adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves

elévülési idő elteltéig.

4. Szállítási cím

a) adatkezelés célja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintettel a szerződés megkötése

2. Érintett részére az általa megrendelt termék szállítása

 

10

3. Érintett részére számla kibocsátása (kivéve, ha a számlázási cím ettől

eltérő)

4. Érintett részére kibocsátott számla megőrzése (kivéve, ha a számlázási

cím ettől eltérő)

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

2. Felhasználó, mint Érintett részére kibocsátott számla meg őrzése (kivéve,

ha a számlázási cím ettől eltérő)

 

b) adatkezelés jogalapja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

2. Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6:123.§. (1) bekezdése

3. Vass Krisztina e.v.- ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános

fogalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§. (1) bekezdése és a

169.§. e) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mely szerint az

adóalany köteles számla kibocsátására, melynek kötelező tartalmi eleme

a szolgáltatást igénybevevő címe (kivéve, ha a számlázási cím ettől

eltérő)

4.Vass Krisztina e.v.-ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről

szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség,

mely szerint a számlát legalább 8 évig meg kell őrizni (kivéve, ha a

számlázási cím ettől eltérő)

5. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló

nyilatkozatot aláírta és azt a Vass Krisztina e.v.,mint Adatkezelő

részére megküldte

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

2. Vass Krisztina e.v.-ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről

szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség:

számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

 

c) adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves

elévülési idő elteltéig, azzal, hogy amennyiben a szállítási cím megegyezik a

számlázási címmel a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (1)

bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából legalább 8 évig meg kell

őrizni.

5. Számlázási cím: ez akkor szükséges, ha eltér a szállítási címtől

a) adatkezelés célja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintettel a szerződés megkötése

2. Érintett részére számla kibocsátása

3. Érintett részére kibocsátott számla megőrzése

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

2. Felhasználó, mint Érintett részére kibocsátott számla meg őrzése

 

11

b) adatkezelés jogalapja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

2. Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6:123.§. (1) bekezdése

3.Vass Krisztina e.v.-ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános

fogalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§. (1) bekezdése és a

169.§. e) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mely szerint az

adóalany köteles számla kibocsátására, melynek kötelező tartalmi eleme

a szolgáltatást igénybevevő címe

4. Vass Krisztina e.v.-ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről

szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség,

mely szerint a számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

5. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló

nyilatkozatot aláírta és azt Vass Krisztina e.v.,mint Adatkezelő

részére megküldte

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

2. Vass Krisztina e.v.-ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről

szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség:

számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

 

c) adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves

elévülési idő elteltéig, azzal, hogy a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C.

törvény 169.§. (1) bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából

legalább 8 évig meg kell őrizni.

6. Érintett cég adószáma/adóazonosító jele

a) adatkezelés célja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintettel a szerződés megkötése

2. Érintett részére számla kibocsátása

3. Érintett részére kibocsátott számla megőrzése

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

2. Érintett részére kibocsátott számla megőrzése

b) adatkezelés jogalapja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

2. Vass Krisztina e.v.-ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános

fogalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§. (1) bekezdése és

a 169.§. d) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mely szerint

az adóalany köteles számla kibocsátására, melynek kötelező tartalmi

eleme a szolgáltatást igénybevevő adószáma

3. Vass Krisztina e.v.-ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, a

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint

jogi kötelezettség, mely szerint a számlát legalább 8 évig meg kell

őrizni

12

 

4. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló

nyilatkozatot aláírta és azt Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő

részére megküldte

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a

Ptk. 6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

2. Vass Krisztina e.v.-ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, a

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint

jogi kötelezettség: számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

 

c) adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves

elévülési idő elteltéig, azzal, hogy a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C.

törvény 169.§. (1) bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából

legalább 8 évig meg kell őrizni.

7. Jelszó

a) adatkezelés célja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintett azonosítása

2. Érintett Felhasználói fiókjának a használata

3. Felhasználói fióknak az adatvédelmi biztonsága

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

b) adatkezelés jogalapja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. megrendelést megelőzően az Érintett kérésére történő lépések

megtételéhez szükséges: így ahhoz, hogy az Érintett a

www.tunderkertje.hu weboldalon meg tudja tekinteni Vass Krisztina e.v. kínálatát

2. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló

nyilatkozatot aláírta és azt Vass Krisztina., mint Adatkezelő

részére megküldte

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

c) adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves

elévülési idő elteltéig

 

4. Vass Krisztina e.v mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a III.B. 3.

pontban meghatározott személyes adatokat kizárólag elektronikus úton kezeli.

13

C) NEM REGISZTRÁLT MEGRENDELŐK

1. A III.1-III.3. pontban foglaltak érelmében a Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő

tájékoztatja az Érintetteket, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató III.C.3. pontjában

meghatározott adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, a

szerződéses jogviszony fennmaradásának a feltétele, és ezáltal a megrendelés

teljesítésének a feltétele. Az Érintett kötele s ezeket a személyes adatokat megadni, az

adatszolgáltatás elmaradásának a következménye ugyanis, hogy ezen személyes adatok

nélkül a Vass Krisztina e.v. és az Érintetett közötti szerződéses jogviszony nem

jön létre, illetve a már létrejött szerződéses jogviszony megszűnik.

2. Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Érintett

felelős azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek Vass Krisztina e.v

,mint Adatkezelő az Érintett által megadott adatok valódiságát csak annyiban

ellenőrzi, amennyiben arra a közhiteles nyilvántartásokba való betekintési jogosultsága

alapján lehetősége van.

3. Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő az Érintett alábbi személyes adatait kezeli:

1. Érintett neve

a) adatkezelés célja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintett azonosítása

2. Érintettel való kapcsolattartás

3. Érintettel a szerződés megkötése

4. Érintett részére az általa megrendelt termék szállítása

5. Érintett részére hírlevél küldése –amennyiben az Érintett feliratkozott a

Hírlevélre

6. Érintett részére számla kibocsátása

7. Érintett részére kibocsátott számla megőrzése

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

2. Érintett részére kibocsátott számla megőrzése

b) adatkezelés jogalapja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

2. Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6:123.§. (1) bekezdése

3. Vass Krisztina e.v .-ra, mint Adatkezelőre vonatkozó a gazdasági

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi

XLVIII. törvény 6.§. (5) bekezdése szerinti jogi kötelezettség, mely

szerint a reklám küldésére vonatkozóan hozzájáruló nyilatkozatot tevő

személyek személyes adatairól nyilvántartást kell vezetni, amennyiben

az Érintett feliratkozott a Hírlevélre

4. Vass Krisztina e.v.-ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános

fogalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§. (1) bekezdése és a

169.§. e) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mely szerint az

adóalany köteles számla kibocsátására, melynek kötelez ő tartalmi eleme

a szolgáltatást igénybevevő neve

14

 

5. Vass Krisztina e.v.-ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről

szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség,

mely szerint a számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

6. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló

nyilatkozatot aláírta és azt Vass Krisztina e.v m int Adatkezelő

részére megküldte

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

2. Vass Krisztina e.v.-ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről

szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség:

számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

 

c) adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves

elévülési idő elteltéig, azzal, hogy a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C.

törvény 169.§. (1) bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából

legalább 8 évig meg kell őrizni.

2. Érintett telefonszáma

a) adatkezelés célja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintettel való kapcsolattartás

2. Érintettel a szerződés megkötése

3. Érintett részére az általa megrendelt termék szállítása

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

b) adatkezelés jogalapja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

2. Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6:123.§. (1) bekezdése

3. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló

nyilatkozatot aláírta és azt Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő

részére megküldte

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

c) adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves

elévülési idő elteltéig.

3. Érintett e-mail címe

a) adatkezelés célja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintett azonosítása

2. Érintettel való kapcsolattartás

3. Érintettel a szerződés megkötése

4. Érintett részére az általa megrendelt termék szállítása

15

 

5. Érintett részére hírlevél küldése, amennyiben az Érintett feliratkozott a

Hírlevélre

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

b) adatkezelés jogalapja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

2. Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6:123.§. (1) bekezdése

3. Vass Krisztina e.v.-ra, mint Adatkezelőre vonatkozó a gazdasági

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi

XLVIII. törvény 6.§. (5) bekezdése szerinti jogi kötelezettség, mely

szerint a reklám küldésére vonatkozóan hozzájáruló nyilatkozatot tevő

személyek személyes adatairól nyilvántartást kell vezetni amennyiben az

Érintett feliratkozott a Hírlevélre

4. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló

nyilatkozatot aláírta és azt a Vass Krisztina e.v mint Adatkezelő

részére megküldte

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

c) adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves

elévülési idő elteltéig.

4. Szállítási cím

a) adatkezelés célja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintettel a szerződés megkötése

2. Érintett részére az általa megrendelt termék szállítása

3. Érintett részére számla kibocsátása (kivéve, ha a számlázási cím ettől

eltérő)

4. Érintett részére kibocsátott számla megőrzése (kivéve, ha a számlázási

cím ettől eltérő)

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

2. Felhasználó, mint Érintett részére kibocsátott számla megőrzése (kivéve,

ha a számlázási cím ettől eltérő)

 

b) adatkezelés jogalapja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

2. Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6:123.§. (1) bekezdése

3. Vass Krisztina e.v.-ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános

fogalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§. (1) bekezdése és a

169.§. e) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mely szerint az

adóalany köteles számla kibocsátására, melynek kötelező tartalmi eleme

a szolgáltatást igénybevevő címe (kivéve, ha a számlázási cím ettől

eltérő)

 

16

 

4. Vass Krisztina e.v.-ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről

szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség,

mely szerint a számlát legalább 8 évig meg kell őrizni (kivéve, ha a

számlázási cím ettől eltérő)

5. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló

nyilatkozatot aláírta és azt Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő

részére megküldte

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

2 Vass Krisztina e.v.-ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről

szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség:

számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

 

c) adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves

elévülési idő elteltéig, azzal, hogy amennyiben a szállítási cím megegyezik a

számlázási címmel a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (1)

bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából legalább 8 évig meg kell

őrizni.

5. Számlázási cím: ez akkor szükséges, ha eltér a szállítási címtől

a) adatkezelés célja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintettel a szerződés megkötése

2. Érintett részére számla kibocsátása

3. Érintett részére kibocsátott számla megőrzése

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

2. Felhasználó, mint Érintett részére kibocsátott számla meg őrzése

b) adatkezelés jogalapja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

2. Vass Krisztina e.v.-ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános

fogalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§. (1) bekezdése és a

169.§. e) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mely szerint az

adóalany köteles számla kibocsátására, melynek kötelező tartalmi eleme

a szolgáltatást igénybevevő címe

3. Vass Krisztina e.v.-ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről

szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség,

mely szerint a számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

4. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló

nyilatkozatot aláírta és azt a Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő

részére megküldte

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

17

 

2. Vass Krisztina e.v.-ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről

szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség:

számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

 

c) adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves

elévülési idő elteltéig, azzal, hogy a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C.

törvény 169.§. (1) bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából

legalább 8 évig meg kell őrizni.

6. Érintett cég adószáma/adóazonosító jele

a) adatkezelés célja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintettel a szerződés megkötése

2. Érintett részére számla kibocsátása

3. Érintett részére kibocsátott számla megőrzése

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

2. Érintett részére kibocsátott számla megőrzése

b) adatkezelés jogalapja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

2. Vass Krisztina e.v.-ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános

fogalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§. (1) bekezdése és a

169.§. d) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mely szerint az

adóalany köteles számla kibocsátására, melynek kötelező tartalmi eleme

a szolgáltatást igénybevevő adószáma

3 Vass Krisztina e.v.-ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről

szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség,

mely szerint a számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

4. Érintett hozzájárulása, amennyiben az Érintett a Hozzájáruló

nyilatkozatot aláírta és azt Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő

részére megküldte

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

2. Vass Krisztina e.v -ra, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről

szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség:

számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

 

c) adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves

elévülési idő elteltéig, azzal, hogy a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C.

törvény 169.§. (1) bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából

legalább 8 évig meg kell őrizni.

 

4. Vass Krisztina., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a III.C. 3.

pontban meghatározott személyes adatokat kizárólag elektronikus úton kezeli.

18

IV.

 

....az Érintettek jogairól:

1 Vass Krisztina e.v, mint Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztató

közzétételével biztosítja, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére

vonatkozó valamennyi információ, valamint az Érintett jogaira vonatkozó minden egyes

tájékoztatás tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és

közérthetően megfogalmazva rendelkezésre álljon.

2. Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az

alábbiakban kifejtettek szerint, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet

a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

3. Amennyiben a Vass Krisztina e.v. , mint Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az

Érintett kérelme nyomán, az alábbiakban kifejtettek szerint, késedelem nélkül

tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az

Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági

jogorvoslati jogával.

4. Vass Krisztina e.v. , mint Adatkezelő az információkat, valamint a tájékoztatást

és intézkedést díjmentesen biztosítja. Azonban, ha az Érintett kérelme egyértelműen

megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Vass Krisztina e.v

 ,mint Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy

a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: megtagadhatja a

kérelem alapján történő intézkedést.

5.Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket az őket

megillető jogokról:

1) Érintett kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést az alábbiak

szerint:

Információk, melyre az Adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége kiterjed:

Az Érintett jogosult arra, hogy Vass Krisztina e.v.-tól, mint Adatkezelőtől

visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban

van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes

adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

- adatkezelés céljai

- érintett személyes adatok kategóriái

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes

adatokat közölték vagy közölni fogják

- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai

- az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen

személyes adatok kezelése ellen

- felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

19

 

- ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető

információ

- automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább

ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,

hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen

várható következményekkel jár.

Kérelem elbírálásának folyamata:

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő fentiekben meghatározott

kötelezettségének jelen Adatkezelési Tájékoztató közzétételével tesz eleget azzal, hogy

a Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő az Érintett kérelmére az adatkezelés tárgyát

képező személyes adatokról másolatot bocsát az Érintett rendelkezésére, legkésőbb a

kérelem megérkezésétől számított 5 munkanapon belül.

2) Érintett személyes adatainak helyesbítése:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Vass Krisztina e.v, mint Adatkezelő

indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes

adatokat. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését

kiegészítő nyilatkozat útján.

Kérelem elbírálásának folyamata:

Vass Krisztina e.v. , mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az

Érintett személyes adatai helyesbítésére vonatkozó kérelmét a kérelem megérkezésétől

számított 5 munkanapon belül megvizsgálja, annak megalapozottságáról a fenti

rendelkezések figyelembevételével határoz. Vass Krisztina e.v. , mint Adatkezelő

az Érintettet döntéséről a döntés meghozatalát követő munkanapon tájékoztatja.

Kérelem megalapozottsága esetén az eljárás menete:

Amennyiben Vass Krisztina e.v, mint Adatkezelő az Érintett helyesbítésre

vonatkozó kérelmét megalapozottnak tartja, úgy a személyes adatokat az Érintett

tájékoztatásával megegyező napon helyesbíti, továbbá az Érintett erre vonatkozó

kérelme hiányában a döntéséről való értesítésben felhívja az Érintettet, hogy legkésőbb

az értesítés megérkezésétől számított 3 munkanapon belül nyilatkozzon, kéri e, hogy

az Adatkezelő tájékoztassa azokról a címzettekről, akivel, illetve amellyel a személyes

adatok helyesbítését az Adatkezelő közölte.

Vass Krisztina e.v. , mint Adatkezelő ugyanis, amennyiben ez nem bizonyul

lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést a helyesbítéssel

egyidejűleg minden olyan címzettet tájékoztat, akivel, illetve amellyel a személyes

adatot közölték.

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő a címzettekről az alábbiak szerint

tájékoztatja azon Érintettet, aki erre vonatkozó kérelmét a fentiek szerint

előterjesztette.

20

 

- amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét az adatok

helyesbítésére vonatkozó kérelmével, vagy legkésőbb az Adatkezelő döntését

megelőzően terjesztette elő: az adatok helyesbítésével illetve a címzettek

értesítésével megegyező napon tájékoztatja a címzettekről;

- amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét csupán az

Adatkezelő erre vonatkozó felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem

kézhezvételét követő munkanapon tájékoztatja a címzettekről.

Kérelem megalapozatlansága esetén az elj árás menete:

Amennyiben Vass Krisztina e.v. , mint Adatkezelő az Érintett kérelmét

megalapozatlannak tartja, úgy a kérelmet elutasítja, mely döntéssel szemben az Érintett

panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslat i

jogával.

3) Érintett kérelmezheti a személyes adatai törlését („az elfeledtetéshez való jog”):

Érintett jogosult arra, hogy kérésére Vass Krisztina e.v. , mint Adatkezelő törölje

a rá vonatkozó személyes adatokat, indokolatlan késedelem nélkül.

Adatkezelő adattörlési kötelezettsége az alábbi esetekben áll fenn:

Vass Krisztina e.v , mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a

Vass Krisztina e.v. , mint Adatkezelő akkor köteles arra, hogy az Érintettre

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi

indokok valamelyike fennáll: ( vagylagos feltételek)

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték

vagy más módon kezelték

- az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képe ző hozzájárulását, és az

adatkezelésnek nincs más jogalapja

- az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű

ok az adatkezelésre

- személyes adatokat jogellenesen kezelték

- személyes adatokat Vass Krisztina e.v.-ra, mint Adatkezelőre alkalmazandó

uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Kivételek az adattörlési kötelezettség alól:

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy nem

alkalmazandó a törlésre vonatkozó fenti rendelkezés, amennyiben az adatkezelés:

(vagylagos feltételek)

- a személyes adatok kezelését előíró, Vass Krisztina e.v. .-ra, mint

Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség

teljesítése céljából szükséges

- statisztikai célból szükséges , amennyiben az „elfeledtetéshez való jog”

valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az

adatkezelést;

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Kérelem elbírálásának folyamata:

21

 

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az

Érintett személyes adatai törlésre vonatkozó kérelmét a kérelem megérkezésétől

számított 5 munkanapon belül megvizsgálja, annak megalapozottságáról a fenti

rendelkezések figyelembevételével határoz.

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő az Érintettet döntéséről a döntés

meghozatal követő munkanapon tájékoztatja.

Kérelem megalapozottsága esetén az eljárás menete:

Amennyiben Vass Krisztina e.v , mint Adatkezelő az Érintett törlésre vonatkozó

kérelmét megalapozottnak tartja, úgy a személyes adatokat az Érintett

tájékoztatásával megegyező napon törli, továbbá az Érintett erre vonatkozó kérelme

hiányában a döntéséről való értesítésben felhívja az Érintettet, hogy legkésőbb az

értesítés megérkezésétől számított 3 munkanapon belül nyilatkozzon, kéri e, hogy az

Adatkezelő tájékoztassa azokról a címzettekről, akivel, illetve amellyel a személyes

adatok törlését az Adatkezelő közölte.

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő ugyanis, amennyiben ez nem bizonyul

lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést a törléssel egyidejűleg

minden olyan címzettet tájékoztat, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték.

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő a címzettekről az alábbiak szerint

tájékoztatja azon Érintettet, aki erre vonatkozó kérelmét a fentiek szerint

előterjesztette.

- amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét az adatok

törlésére vonatkozó kérelmével, vagy legkésőbb az Adatkezelő döntését megelőzően

terjesztette elő: az adatok törlésével illetve a címzettek értesítésével megegyező

napon tájékoztatja a címzettekről;

- amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét csupán az

Adatkezelő erre vonatkozó felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem

kézhezvételét követő munkanapon tájékoztatja a címzettekről .

Kérelem megalapozatlansága esetén az eljárás menete:

Amennyiben Vass Krisztina e.v. , mint Adatkezelő Érintett kérelmét

megalapozatlannak tartja, úgy a kérelmet elutasítja, mely döntéssel szemben az Érintett

panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati

jogával.

4) Érintett kérelmezheti a személyes adatai kezelésének korlátozását:

Adatok kezelésének korlátozására vonatkozó kötelezettség:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az

alábbiak valamelyike teljesül: (vagylagos feltételek)

- Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra

az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze

a személyes adatok pontosságát;

22

 

- Vass Krisztina e.v.-nak, mint Adatkezelőnek már nincs szüksége a

személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen - ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos

indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő, amennyiben ez nem bizonyul

lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést a személyes adatok

korlátozásával egyidejűleg minden olyan címzettet tájékoztat, akivel, illetve amellyel

a személyes adatot közölték.

Vass Krisztina e.v. , mint Adatkezelő az Érintett erre vonatkozó kérelme

hiányában a személyes adatok korlátozását követő munkanapon felhívja az Érinte ttet,

hogy legkésőbb a felhívás megérkezésétől számított 3 munkanapon belül nyilatkozzon,

kéri e, hogy az Adatkezelő tájékoztassa azokról a címzettekről, akivel, illetve amellyel a

személyes adatok korlátozását az Adatkezelő közölte.

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő a címzettekről tájékoztatja azon Érintettet,

aki erre vonatkozó kérelmét előterjesztette.

- amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét az adatok

korlátozására vonatkozó kérelmével egyidejűleg terjesztette elő: az adatok

korlátozásával, illetve a címzettek értesítésével megegyező napon tájékoztatja a

címzettekről;

- amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét csupán az

Adatkezelő erre vonatkozó felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem

kézhezvételét követő munkanapon tájékoztatja a címzettekről.

Kivételek, tehát a korlátozás alá eső személyes ada tok kezelésére az alábbi esetekben

jogosult az Adatkezelő:

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy azon

személyes adatokat, melyek vonatkozásában az adatkezelés korlátozás alá esik (a

tárolás kivételével) csak az alábbi esetekben lehet kezelni: (vagylagos feltételek)

- ha ahhoz az Érintett hozzájárult,

- ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

szükséges,

- ha az más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges,

- ha az az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből szükséges.

5) Érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen:

Érintett az alábbi esetben tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen:

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő kifejezetten felhívj a az Érintett figyelemét

arra, hogy az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból abban az esetben jogosult

tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a

Vass Krisztina e.v , mint Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek

érvényesítéséhez szükséges.

23

 

Az Érintett tiltakozása esetén Vass Krisztina e.v. , mint Adatkezelő az Érintett

személyes adatait nem kezelheti tovább.

Érintett tiltakozása esetén a személyes adatok kezelésére az alábbi esetekben jogosult

Vass Krisztina e.v. , mint Adatkezelő:

Az Érintett tiltakozása ellenére Vass Krisztina e.v. , mint Adatkezelő abban az

esetben kezelheti az Érintett személyes adatait, ha Vass Krisztina e.v. , mint

Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok

indokolják, amelyek (vagylagos feltételek)

- elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,

vagy

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Kérelem elbírálásának folyamata:

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az

Érintett tiltakozását a kérelem megérkezésétől számított 5 munkanapon belül

megvizsgálja, annak megalapozottságáról a fenti rendelkezések figyelembevételével

határoz.

Vass Krisztina e.v. , mint Adatkezelő az Érintettet döntéséről a döntés

meghozatalát követő munkanapon tájékoztatja.

Kérelem megalapozottsága esetén az eljárás menete:

Amennyiben Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő az Érintett tiltakozását

megalapozottnak tartja, úgy a személyes adatokat az Érintett tájékoztatásával

megegyező munkanapon törli, továbbá az Érintett erre vonatkozó kérelme hiányában

a döntéséről való értesítésben felhívja az Érintettet, hogy legkésőbb az értesítés

megérkezésétől számított 3 munkanapon belül nyilatkozzon, kéri e, hogy az Adatkezelő

tájékoztassa azokról a címzettekről, akivel, illetve amellyel a személyes adatok törlését

az Adatkezelő közölte.

Vass Krisztina e.v. , mint Adatkezelő ugyanis, amennyiben e z nem bizonyul

lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést a törléssel egyidejűleg

minden olyan címzettet tájékoztat, akivel, illetve amellyel a személyes adatot

közölték.

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő a címzettekről az alábbiak szerint

tájékoztatja azon Érintettet, aki erre vonatkozó kérelmét a fentiek szerint

előterjesztette:

- amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét a tiltakozásával

egyidejűleg, vagy legkésőbb az Adatkezelő döntését megelőzően terjesztette elő: az

adatok törlésévél illetve a címzettek értesítésével megegyező napon tájékoztatja a

címzettekről;

24

 

- amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét csupán az

Adatkezelő erre vonatkozó felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem

kézhezvételét követő munkanapon tájékoztatja a címzettekről.

Kérelem megalapozatlansága esetén az eljárás menete:

Amennyiben Vass Krisztina e.v , mint Adatkezelő az Érintett kérelmét

megalapozatlannak tartja, úgy a kérelmet elutasítja, mely döntéssel szemben az Érintett

panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati

jogával.

6) Érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog:

Érintettet az adathordozhatósághoz való jog az alábbi esetben illeti meg:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa Vass Krisztina e.v. , mint

Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,

géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az

adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa, ha (együttes feltétel)

- az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

- az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a

Vass Krisztina e.v.-tól, mint Adatkezelőtől, hogy az általa kezelt személyes

adatokot közvetlenül más Adatkezelőnek továbbítsa. Azonban ez nem jelenti annak

kötelezettséget Vass Krisztina e.v-ra, mint Adatkezelőre és más adatkezelőre

nézve, hogy műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy

tartsanak fenn.

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy

amennyiben a személyes adatok továbbítására azért nem kerül sor, mert a két rendszer

között nem lehetséges a kommunikáció, úgy Vass Krisztina e.v. , mint Adatkezelő

tájékoztatja ennek tényéről, és ennek okairól az Érintettet.

Vass Krisztina e.v , mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy nem

terheli felelősség azért, hogy

- a címzett adatkezelő fogadja e és kezeli e, az általa a részére továbbított adatokat,

- a címzett adatkezelő adatkezelése megfelel-e a vonatkozó jogszabályok

rendelkezéseinek.

Kivételek az adathordozhatóság alól:

Vass Krisztina e.v mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az

adathordozhatósághoz való jog:

- nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot, és

- nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

25

 

Kérelem elbírásának folyamata:

Vass Krisztina e.v, mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az

Érintett kérelmét a kérelem megérkezésétől számított 5 munkanapon belül

megvizsgálja, annak megalapozottságáról a fenti rendelkezések figyelembevételével

határoz.

Vass Krisztina e.v. , mint Adatkezelő az Érintettet döntéséről a döntés

meghozatalát követő munkanapon tájékoztatja.

Kérelem megalapozottsága esetén az eljárás menete:

Amennyiben Vass Krisztina e.v, mint Adatkezelő az Érintett kérelmét

megalapozottnak tartja, úgy a döntés meghozatalától számított 10 munkanapon belül

eleget tesz az Érintett kérelmének.

Kérelem megalapozatlansága esetén az eljárás menete:

Amennyiben Vass Krisztina e.v, mint Adatkezelő az Érintett kérelmét

megalapozatlannak tartja, úgy a kérelmet elutasítja, mely döntéssel szemben az Érintett

panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati

jogával.

7) Érintettet megilleti a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás bármely

időpontban történő visszavonásához való jog:

Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a

hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti

adatkezelés jogszerűségét.

Vass Krisztina e.v, mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a

hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelőt csak abban az esetben terheli a

személyes adatok törlésére vonatkozó kötelezettség, ha a személyes adatokat más

jogalapon nem kezelheti.

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy jelenleg

nem végez olyan adatkezelést, melynek kizárólagos jogalapja az Érintett hozzájárulása

jelen Adatkezelési Tájékoztató III. pontjában foglaltak értelmében.

8) Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve

joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy jelenleg

nem hoz olyan kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést, amely az

Érintettre nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

26

Azonban amennyiben Vass Krisztina e.v ., mint Adatkezelő a jövőben ilyen,

kizárólag automatizált adatkezelésen alapul ó döntést kíván hozni úgy arról előzetesen

tájékoztatja az Érintetteket azzal, hogy az alábbiakban kifejtetteket magára nézve

kötelezőnek fogadja el.

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy nem illeti

meg az ebben a pontban meghatározott jog az Érintettet abban az esetben, ha a döntés

(vagylagos feltételek)

1. az Érintett és Vass Krisztina e.v. , mint Adatkezelő közötti szerződés

megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

2. az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;

3. meghozatalát Vass Krisztina e.v -ra, mint Adatkezelőre alkalmazandó

olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és

szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő

intézkedéseket is megállapít.

Vass Krisztina e.v. , mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. és

2. esetben megteszi a megfelelő intézkedéseket az Érintett jogainak, szabadságainak

és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát,

hogy Vass Krisztina e.v. , mint Adatkezelő részéről emberi beavatkozást

kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

9) Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, valamint bírósági

jogorvoslattal élhet:

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy

amennyiben az Érintett megítélése szerint a személyes adatai kezelése során

megsértették a jogait, úgy jogosult arra,

a. panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Info rmációszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL http://naih.hu

b. bírósági jogorvoslattal éljen:

Az Érintett jogainak megsértése esetén Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő

ellen bírósághoz fordulhat. A per a Törvényszék hatáskörébe tartozik

 

V.

....az Érintettek személyes adatait megismerők köréről:

1. Az Érintettek adatait Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő beltagja és kültagjai

ismerhetik meg.

27

 

2. Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az alábbi

Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

1) M&G SERV Szervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

- Cég adatai:

§ Rövidített név: M & G SERV Bt.

§ Cégjegyzékszám: Cg.13-06-055197

§ Székhely: 2030 Érd, Bognár u. 1.

§ Adószám: 21865086-1-13

§ Képviseli: Aradi Zsuzsanna üzletvezetésre jogosult tag

- Kezelt személyes adatok köre regisztrált és a nem regisztrált Megrendelőknél :

Érintett neve, Érintett számlázási címe, Érintett adóazonosító jele/adószáma

- Adatkezelés célja: Adatfeldolgozó által nyújtott könyvelési szolgáltatás

Adatkezelő általi igénybevétele: könyvelési szolgáltatás

- Adatkezelés időtartama: az adatfeldolgozói jogviszony megszűnése időpontjáig

- Érintettek kategóriái: regisztrált Megrendelők, és nem regisztrált Megrendelők

2) KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

- Cég adatai:

§ Rövidített név: KBOSS.hu Kft.

§ Cégjegyzékszám: 01-09-303201

§ Székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7.

§ Adószám: 134211739-2-41

§ Képviseli: Stygár -Joó János ügyvezető

- Kezelt személyes adatok köre regisztrált és a nem regisztrált Megrendelőknél:

Érintett neve, Érintett számlázási címe, Érintett adóazonosító jele/adószáma

- Adatkezelés célja: Adatfeldolgozó által nyújtott számlázási szolgáltatás

Adatkezelő általi igénybevétele

- Adatkezelés időtartama: az adatfeldolgozói jogviszony megszűnése időpontjáig

- Érintettek kategóriái: regisztrált Megrendelők, és nem regisztrált Megrendelők

3) GLS General Logistics Systems Hungary Csomag -Logisztikai Korlátolt Felelősségű

Társaság

- Cég adatai:

§ Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

§ Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-111755

§ Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

§ Adószám: 12369410-2-44

- Képviseli: Back, Rico Ralph Hermann ügyvezető önállóan

(kézbesítési megbízott: Farkas Gergely) Farkas Gergely ügyvezető együttesen,

Oreskó György cégvezető együttesen, Tarnóczi Krisztina cégvezető együttesen

- Kezelt személyes adatok köre regisztrált és a nem regisztrált Megrendelőknél:

Érintett neve, Érintett telefonszáma, Érintett e-mail címe, Szállítási cím

- Adatkezelés célja: Adatfeldolgozó által nyújtott szállítási szolgáltatás Adatkezelő

általi igénybevétele: szállítási szolgáltatás

- Adatkezelés időtartama: az adatfeldolgozói jogviszony megszűnése időpontjáig

- Érintettek kategóriái: regisztrált Megrendelők, és nem regisztrált Megrendelők

28

4) Webrakéta Korlátolt Felelősségű Társaság

- Cég adatai:

§ Rövidített név: Webrakéta Kft.

§ Cégjegyzékszám: 01-09-987579

§ Székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.

§ Adószám: 23980790-2-43

§ Képviseli: Kiss Ernő ügyvezető

- Kezelt személyes adatok köre:

§ Regisztrált Felhasználók vonatkozásában: Érintett neve, Érintett e -mail címe,

Jelszó

§ Regisztrált Megrendelők vonatkozásában: Érintett neve, Érintett

telefonszáma, Érintett e-mail címe, Szállítási cím, Számlázási cím (amennyiben

ez eltér a szállítási címtől), Adószám/adóazonosító j el, Jelszó

§ Nem Regisztrált Megrendelők vonatkozásában: Érintett neve, Érintett

telefonszáma, Érintett e-mail címe, Szállítási cím, Számlázási cím (amennyiben

ez eltér a szállítási címtől), Adószám/adóazonosító jel

- Adatkezelés célja: Adatfeldolgozó által nyújtott tárhelyszolgáltatás Adatkezelő

általi igénybevétele

- Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő adatkezelési időtartamával megegyező

kivéve, ha az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó közötti jogviszony megszűnik, mert

ebben az esetben az adatfeldolgozói jogviszony megszűnése időpontjáig

- Érintettek kategóriái: regisztrált Felhasználók, regisztrált Megrendelők, nem

regisztrált Megrendelők

 

 

5)

§ Rövidített név: OTP Mobil Kft., a továbbiakban: Simple

§ Cégjegyzékszám: 01-09-174466

§ Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

§ Adószám: 24386106-2-42

§ Képviseli: Benyó Péter ügyvezető önállóan

- Kezelt személyes adatok köre regisztrált és a nem regisztrált Megrendelőknél :

Érintett neve, Érintett telefonszáma, Érintett e-mail címe, Szállítási cím

" Tudomásul veszem, hogy a Vass Krisztina e.v. (1239 Budapest, Taling utca 9) adatkezelő által a https://tunderkertje.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Érintett neve, Érintett telefonszáma, Érintett e-mail címe, Szállítási cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff "

 

3. Vass Krisztina e.v .,mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy

amennyiben a fentiekben meghatározott Adatfeldolgozók személyében változás

következett be, vagy amennyiben az Adatkezelő további Adatfeldolgozókat vesz igénybe,

úgy arról jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításával az Adatfeldolgozói Szerződés

megkötésével azonos napon tájékoztatja az Érintetteket.

4 Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az

Adatfeldolgozók az Érintettek személyes adatait kizárólag Vass Krisztina e.v.,

mint Adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezelik, kivéve akkor, ha az adatkezelést az

Adatfeldolgozóra alkalmazandó jog írja el ő.

5. Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az

Adatfeldolgozók kizárólag Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő előzetes írásban

tett felhatalmazása alapján vehetnek igénybe további adatfeldolgozót.

 

VI.

.... az alábbi egyéb rendelkezésekről:

 

1. Adatkezelési Tájékoztató módosítása:

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen

Adatkezelési Tájékoztató módosítására, azzal, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy

erről az Érintetteket a módosítást megelőzően 30 nappal tájékoztatja, kivéve, ha a

módosítás jogszabályi rendelkezésen vagy bírósági/hatósági határozaton alapul.

29

 

Abban az esetben, ha a módosítás jogszabályi rendelkezésen vagy bírósági/hatósági

határozaton alapul Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal

arra, hogy a módosításról késedelem nélkül, de legkésőbb 15 napon belül tájékoztatja

az Érintetteket.

2. Azonosítást nem igénylő adatkezelés:

Vass Krisztina e.v mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy ha azok

a célok, amelyekből az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik

szükségessé az Érintettnek az Adatkezelő általi azonosítását, az Adatkezelő nem köteles

kiegészítő információkat megőrizni, beszerezni vagy kezelni annak érdekében, hogy

pusztán azért azonosítsa az Érintettet, hogy megfeleljen az Európai Parlament és a

Tanács 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

3. Eredeti céltól eltérő célból történő adatkezelés:

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy ha az

Adatkezelő az Érintett személyes adatait a gyűjtésük eredeti céljától eltérő célból

kívánja kezelni, a további adatkezelést megelőzően az Érintett erről az eltérő célról és

minden egyéb szükséges tudnivalóról tájékoztatja azzal, hogy amennyiben az adatkezelő

nem tud tájékoztatást nyújtani az érintett részére a személyes adatok eredetéről, mivel

azok különböző forrásokból származnak, általános tájékoztatást ad.

4. E-mail üzenetek kezelése:

a. Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az új

szolgáltatásokról, az akciókról, a kedvezményekről Hírlevélben tájékoztatja azon

Érintetteket, akik a Hírlevélre feliratkoztak. A Hírlevélre feliratkozás részletes

szabályait a Hírlevél tájékoztatóban találhatók.

b. Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az

Érintettel folytatott egyéb e-mail üzeneteket a szerződéses jogviszony megszűnését

követő 5 éves elévülési ideig tárolja, majd azt követően törli.

5. Adatvédelmi tisztviselő:

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az

Adatkezelő nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt figyelemmel arra, hogy:

- az Adatkezelő nem közhatalmi szerve, illetve nem egyéb közfeladatot ellátó szerv

- az Adatkezelő fő tevékenységei nem foglalnak olyan adatkezelési műveleteket

magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek

rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé

- az Adatkezelő fő tevékenységei nem foglalják magukban a személyes adatok

különleges kategóriáinak és a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó

határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő

kezelését

Budapest, 2018. május 25. Vass Krisztina e.v

képviseli: Vass Krisztina e.v üzletvezetésre jogosult tag

 

30

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

 

ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓ:

 

Alulírott ................................................ Felhasználó, mint Érintett önkéntes, konkrét, a

fentiekben kifejtettek szerint megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű

hozzájárulásomat adom az alábbi személyes adataim kezeléséhez, tudomásul véve a

Regisztrált Felhasználókra, a Regisztrált Megrendelőkre és a Nem Regisztrált

Megrendelőkre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató III.1-III.3. és a III.A). pontjaiban

foglaltakat: (aláhúzandó, hogy mely adat kezeléséhez járul hozzá )

1. Nevem

2. E-mail címem (=Felhasználónevem)

3. Jelszavam

 

Kelt: ........................................

Felhasználó

 

REGISZTRÁLT MEGRENDELŐ:

Alulírott ................................................ Felhasználó, mint Érintett önkéntes, konkrét, a

fentiekben kifejtettek szerint megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű

hozzájárulásomat adom az alábbi személyes adataim kezeléséhez, tudomásul véve a

Regisztrált Felhasználókra, a Regisztrált Megrendelőkre és a Nem Regisztrált

Megrendelőkre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató III.1-III.3. és a III.B). pontjaiban

foglaltakat: (aláhúzandó, hogy mely adat kezeléséhez járul hozzá )

1. Nevem

2. Telefonszámom

3. E-mail címem

4. Szállítási címem

5. Számlázási címem

6. Adószámom/adóazonosító jelem

7. Jelszavam

Kelt: ........................................

Felhasználó

31

 

NEM REGISZTRÁLT MEGRENDELŐ:

Alulírott ................................................ Felhasználó, mint Érintett önkéntes, konkrét, a

fentiekben kifejtettek szerint megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű

hozzájárulásomat adom az alábbi személyes adataim kezeléséhez, tudomásul véve a

Regisztrált Felhasználókra, a Regisztrált Megrendelőkre és a Nem Regisztrált

Megrendelőkre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató III.1-III.3. és a III.C) pontjaiban

foglaltakat: (aláhúzandó, hogy mely adat kezeléséhez járul hozzá )

 

1. Nevem

2. Telefonszámom

3. E-mail címem

4. Szállítási címem

5. Számlázási címem

6. Adószámom/adóazonosító jelem

 

Kelt:

 

........................................

 

Vass Krisztina e.v.

www.tunderkertje.hu

 

„Nézz mélyen, mélyen a természetbe; és mindent jobban meg fogsz érteni.”

 

1

 

HÍRLEVÉL

TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelő:

 

Vass Krisztina e.v.

 

Weboldal:

www.tunderkertje.hu

Érintettek köre:

 

1.Regisztrált Felhasználók és Megrendelők

2.Nem regisztrált Felhasználók és Megrendelők

 

Hatályos: 2018. május 25. napjától

Vass Krisztina e.v.

www.tunderkertje.hu

 

„Nézz mélyen, mélyen a természetbe; és mindent jobban meg fogsz érteni.”

 

2

 

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja a www.tunderkertje.hu Felhasználóit,

mint Érintetteket:

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő tájékoztatja a Hírlevélre feliratkozókat, hogy a Hírlevélre Feliratkozó a checkbox kipipálásával önkéntes, konkrét, az alábbiakban kifejtettek szerint megfelelő tájékoztatáson egyértelmű hozzájárulását adja ahhoz, hogy Vass Krisztina e.v.., mint Adatkezelő a részére Hírlevelet küldjön.

Vass Krisztina e.v.., mint Adatkezelő Hírlevél formájában tájékoztatja a Hírlevélre feliratkozókat az új szolgáltatásokról, az akciókról, a kedvezményekről.

I.

 

Regisztrált Felhasználók és Megrendelők, mint Érintettek tájékoztatása:

 

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő tájékoztatja a regisztrált Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy azon Felhasználók, mint Érintettek részére, akik ahhoz előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárultak a weboldalon található checkbox kipipálásával, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§. (1) bekezdése értelmében elektronikus úton hírlevelet küld, azzal, hogy személyes adataikról a 2008. évi XLVIII. törvény 6.§. (5) bekezdése értelmében nyilvántartást köteles vezetni.

 

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő tájékoztatja a regisztrált Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy a Felhasználó, mint Érintett bármikor, korlátozás nélkül és ingyenesen visszavonathatja a hozzájáruló nyilatkozatát a hírlevélben szereplő linkre kattintással, vagy elektronikus levél formájában a hozzájáruló nyilatkozat visszavonására tett nyilatkozatával, mely nem érinti az egyéb szolgáltatások nyújtását.

 

Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő tájékoztatja a regisztrált Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy nem minősül Hírlevélnek

- az az üzenet, mely az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges;

- az az üzenet, mely az ÁSZF, az Adatkezelési tájékoztató, a Cookie tájékoztató, vagy jelen Hírlevél tájékoztató

módosításáról értesíti a Felhasználót, mint Érintettet

- az az üzenet, mely rendszerhibákkal, üzemzavarral, hibaelhárítással kapcsolatos;

- az a műszaki információ, amely a rendszer használatával kapcsolatos.

 

II.

 

Nem regisztrált Felhasználók és Megrendelők, mint Érintettek tájékoztatása:

 

Vass Krisztina e.v.., mint Adatkezelő tájékoztatja a nem regisztrált Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy azon Felhasználónak, mint Érintettnek, aki nem regisztrált a www.tunderkertje.hu weboldalon is lehetősége van a weboldalon található checkboksz kipipálásával, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§. (1) bekezdése értelmében előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárulását adnia ahhoz, hogy Vass Krisztina e.v.., mint Adatkezelő elektronikus úton a részére Hírlevelet küldjön azzal, hogy a személyes adatairól Vass Krisztina e.v.., mint Adatkezelő a 2008. évi XLVIII. törvény 6.§. (5) bekezdése értelmében nyilvántartást köteles vezetni.

 

Vass Krisztina e.v.., mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy a Felhasználó, mint Érintett bármikor, korlátozás nélkül és ingyenesen visszavonathatja a hozzájáruló nyilatkozatát a hírlevélben szereplő linkre kattintással, vagy elektronikus levél formájában a hozzájáruló nyilatkozat visszavonására tett nyilatkozatával, mellyel Vass Krisztina e.v., mint Adatkezelő és a Felhasználó, mint Érintett közötti jogviszony megszűnik.

 

Vass Krisztina e.v.., mint Adatkezelő tájékoztatja a nem regisztrált Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy nem minősül Hírlevélnek - az az üzenet, mely az Adatkezelési tájékoztató, a Cookie tájékoztató, vagy jelen Hírlevél tájékoztató módosításáról értesíti a Felhasználót, mint Érintettet.

 

 

 

Budapest, 2018. május 25. Vass Krisztina e.v.

 

képviseli: Vass Krisztina e.v.üzletvezetésre jogosult tag